Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phạm Ngũ Lão

Sơn Lộc, Ninh Hòa, Khánh Hòa
c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn