Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 04 : 191
Năm 2021 : 819
 • TĂNG THỊ NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0366695910
  • Email:
   ttnhung.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • TRÀ THỊ HỌC MI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Email:
   tthmi.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • ĐỖ CÔNG TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0985024944
  • Email:
   dctrung.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ KIM VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngữ văn -Lịch sử- Địa lý -GDCD
  • Điện thoại:
   0702182181
  • Email:
   ntkvan.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng tổ Ngữ văn -Lịch sử- Địa lý -GDCD
  • Điện thoại:
   0342691379
  • Email:
   ntnanh.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • HỒ THIỆN NGHĨA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ CHI ĐOÀN
  • Email:
   htnghia.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • HUỲNH HÓA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Email:
   hhoa.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0764675626
  • Email:
   ntmhanh.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
 • LÊ VĂN HÓA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0985972831
  • Email:
   lvhoa.c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
Video Clip